Điều Khoản & Quy Định

Người bán cần xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất có thể và tối đa 24h kể từ khi đơn hàng phát sinh, sau thời gian này đơn hàng sẽ tự động hủy.
Người bán cần liên hệ Người mua để xác minh thông tin Người mua và thông tin đơn hàng nhằm tăng khả năng đơn hàng thành công.
Người Bán phải sử dụng dịch vụ giao hàng do blueskyoptics.com cung cấp để chuyển phát hàng hóa đến Người mua.
Trong các trường hợp cần thiết để thúc đẩy nhanh và chủ động bán hàng trên blueskyoptics.com , việc cho phép Người bán tự vận chuyển vẫn được thực hiện và cam kết tuân thủ các quy định, bao gồm:
1  Đảm bảo năng lực hoạt động và chất lượng phục vụ như Người bán thông thường.

2  Người bán cần đăng ký và thực hiện ký quỹ cho dịch vụ Shop tự vận chuyển. Người bán có trách nhiệm thực hiện giao hàng cho người mua hàng, hỗ trợ tư vấn thông tin đầy đủ liên quan đến quy trình giao nhận hàng hóa, hướng dẫn sử dụng, thanh toán đơn hàng giữa Người bán và Người mua. Người bán có nghĩa vụ phối hợp tích cực cùng blueskyoptics.com giải quyết khiếu nại/khiếu kiện phát sinh.

3  Người bán phải hoàn tất giao hàng trong vòng 5 ngày đối với đơn hàng nội tỉnh hoặc tối đa 20 ngày đối với đơn hàng liên tỉnh.

Trường hợp còn hàng:

1   Người bán phải chuẩn bị hàng hóa đúng như mô tả và cam kết với Người mua.

2   Người bán đóng gói theo đúng quy định của blueskyoptics.com (Phụ lục) và đảm bảo có hàng giao cho Nhà vận chuyển ngay lần đầu tiên đến nhận hàng.

3   Người bán lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, vận đơn của nhà vận chuyển, v.v…để đối chiếu khi cần thiết.

Trường hợp Người bán chủ động hủy đơn hàng, tùy lý do hủy cụ thể, sẽ áp dụng các hình thức phạt vi phạm được quy định ở phần Chế tài.
Người bán vi phạm các quy định xử lý đơn hàng sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục của Chính sách này.
Thời gian chuẩn bị hàng trung bình, bao gồm các nội dung sau:
1   Định nghĩa: Là thời gian trung bình từ lúc Người mua đặt hàng cho đến khi nhà vận chuyển lấy hàng thành công của tất cả đơn hàng thỏa điều kiện tại điều khoản hợp đồng bán hàng trên blueskyoptics.com.

2   Điều kiện: Tất cả đơn hàng được đặt hàng trong 30 ngày gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt, đã có vận đơn và nhà vận chuyển lấy hàng thành công. Không áp dụng cho các Shop tự vận chuyển. Đơn hàng tách gộp vẫn tính như đơn hàng bình thường.

Đơn vị tính: Giờ

Công thức tính: Thời gian chuẩn bị hàng trung bình (x) = Trung bình của ( t – T ) của N đơn hàng

Trong đó :

N : tổng số đơn hàng thỏa điều kiện (mục 3.8.2) của Shop
T : thời gian đặt hàng của đơn hàng
t: thời gian nhà vận chuyển lấy hàng thành công