1.1  Các trường hợp khiếu nại:

https://blueskyoptics.com/ tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người bán trong các hoạt động liên quan đến đơn hàng bao gồm xử lý đơn hàng, vận chuyển, thanh toán tiền hàng và các vấn đề khác phát sinh giữa Người bán, Người mua, Đối tác vận chuyển và https://blueskyoptics.com/ nhằm đảm bảo quyền lợi và thực thi trách nhiệm của các bên trong quá trình Người bán tham gia bán hàng trên Blueskyoptics.com

Người bán vi phạm các quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ áp dụng chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục  của Chính sách này.

1.2  Quy định cho Người bán khi giải quyết khiếu nại đơn hàng từ Người mua:

►  Blueskyoptics.com tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người mua trong các trường hợp sau:

◾  Nhận hàng không đúng yêu cầu, mô tả: không đúng kích thước (size), màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, số lượng (giao thiếu/thừa).

◾  Hàng nhận được bị méo mó, đỗ vỡ, hư hỏng, hết hạn sử dụng.

Lưu ý: Người mua được quyền khiếu nại, yêu cầu đổi/trả hàng hóa với bất kỳ lý do gì trong trường hợp mua sản phẩm từ Shop đạt danh hiệu Shop Uy Tín, Shop Tích Cực.

► Khi https://blueskyoptics.com/ tiếp nhận khiếu nại từ phía Người mua, Người bán phải có trách nhiệm hợp tác với Bộ phận Giải Quyết Khiếu Nại của Blueskyoptics.com để giải quyết khiếu nại, chuẩn bị hàng hóa và thực hiện đổi/trả hàng theo đúng thời gian quy định (không phân biệt Người bán vận chuyển qua https://blueskyoptics.com/ hoặc tự vận chuyển). Trường hợp Người bán không hợp tác giải quyết khiếu nại cho Người mua theo hướng dẫn và quy định hiện hành của https://blueskyoptics.com/ hoặc có thái độ không phù hợp với Người mua trong suốt quá trình giao dịch, Người bán sẽ bị chế tài xử lý được quy định tại Phụ lục  của Chính sách này.

►   Trong thời gian khiếu nại, Người bán sẽ không nhận được tiền hàng của đơn hàng. Blueskyoptics.com sẽ tiến hành đóng băng giao dịch đến khi khiếu nại được giải quyết. Đối với Shop tự vận chuyển,  https://blueskyoptics.com/ sẽ tiến hành đóng băng ký quỹ để giải quyết khiếu nại của Người mua.

►  https://blueskyoptics.com/ giải quyết khiếu nại dựa trên những thông tin thu thập được cả từ người mua, người bán, người vận chuyển và chỉ giải quyết những khiếu nại hợp lệ sau khi đã tiến hành xác minh.

►   Trong mọi trường hợp, phán quyết của Blueskyoptics.com là quyết định cuối cùng để xử lý các tranh chấp phát sinh (nếu có) từ người mua và người bán.